RAIL KIT for C1KR

RAIL KIT for C1KR

RAIL KIT for C1KR

Rail Kit dùng để lắp đặt UPS Santak dạng Rack Mount vào tủ Rack

- Dòng C1KR: Dùng 1 bộ ( 2 cặp RAIL)


Liên hệ 1900 9006