RAIL KIT for C2KR/ C3KR/ C6KR

RAIL KIT for C2KR/ C3KR/ C6KR

RAIL KIT for C2KR/ C3KR/ C6KR

Dùng gắn UPS Rackmount C2KR/ C3KR/ C6KR vào tủ rack (Option)

Dòng từ C2KR- C6KR  dùng 2 bộ Raikit

Liên hệ 1900 9006