Mực in Canon FX3

Mực in Canon FX3

- Mực dùng cho máy L200, L220, L240, L280, L295, L250, L350, L360, L300, Multipass L60, L90 

2.500 trang độ phủ 5%

Liên hệ 1900 9006