Mực in Canon CLI 771C

Mực in Canon CLI 771C

- Mực dùng cho PIMAX MG 7770 / PIMAX MG 6870 / PIMAX MG 5770

- 311 trang độ phủ 5%

Liên hệ 1900 9006