Mực in Canon CLI 726C

Mực in Canon CLI 726C

- Mực dùng cho Ip4870, Ip4970, MG 5170, MG 5270, MG8170, MG 6170, MX 897, IX 6560, MX 886, MG5370, MG6270, MG8270, MX 897

- 426 trang độ phủ 5%

Liên hệ 1900 9006