RAM 4GB Kingmax Bus 2400

RAM 4GB Kingmax Bus 2400

RAM 4GB Kingmax Bus 2400

 Dung lượng: 1 x 4GB
- Thế hệ: DDR4
- Bus: 2400MHz


590,000₫

Dung lượng
4GB
Tốc độ Bus
2400Mhz