Tổng có : 3 sản phẩm
  • Phần mềm quản lý bán hàng SAPO POS (Gia hạn 1 năm)
    2,388,000₫

    - Quản lý 1 cửa hàng, báo cáo bán hàng chi tiết- Sản phẩm không giới hạn, nhân viên không giới hạn- Quản lý: kho, hàng hóa, đơn hàng, nhân...

  • Phần mềm quản lý bán hàng SAPO POS (Gia hạn 2 năm)
    4,298,000₫

    - Quản lý 1 cửa hàng, báo cáo bán hàng chi tiết- Sản phẩm không giới hạn, nhân viên không giới hạn- Quản lý: kho, hàng hóa, đơn hàng, nhân...

  • Phần mềm quản lý bán hàng SAPO POS (Mua mới 1 năm kèm phí khởi tạo)
    3,338,000₫

    - Quản lý 1 cửa hàng, báo cáo bán hàng chi tiết- Sản phẩm không giới hạn, nhân viên không giới hạn- Quản lý: kho, hàng hóa, đơn hàng, nhân...