Thiết bị mạng D-Link DWA 192

Thiết bị mạng D-Link DWA 192

Giao tiếp: Micro-USB 3.0 portLED On/Off ButtonWPS button

Tốc độ: N600Mbps & AC1300Mbps


1,190,000₫

Giao tiếp
Micro-USB 3.0 portLED On/Off ButtonWPS button
Tốc độ
N600Mbps & AC1300Mbps
Cơ chế bảo mật mạng
Wi-Fi Protected Access (WPA™ & WPA2™)Wi-Fi Protected Setup (PBC)
Hệ điều hành hỗ trợ
Windows 8.1/8/7
Nguồn
Operating Voltage: 5.0 V DC ±10%Current Consumption: 880 mA
Kích thước
79.92 x 79.92 x 77 mm
Khối lượng
167 g
Standard
IEEE 802.11acIEEE 802.11nIEEE 802.11gIEEE 802.11bIEEE 802.11a
Bảo hành
24 tháng