SMS Modem

SMS Modem

SMS Modem sẽ gởi tin nhắn đến danh sách số điện thoại được cài đặt, cung cấp các thông tin về sự kiện liên quan đến UPS và nguồn điện.

Liên hệ 1900 9006

– SMS Modem sẽ gởi tin nhắn đến danh sách số điện thoại được cài đặt, cung cấp các thông tin về sự kiện liên quan đến UPS và nguồn điện.
– Được gắn vào máy tính và máy tính được cài phần mềm Winpower