RAM Laptop 4GB Kingmax Bus 2400

RAM Laptop 4GB Kingmax Bus 2400

RAM Laptop 4GB Kingmax Bus 2400

- Dung lượng: 1 x 4GB
- Thế hệ: DDR4
- Bus: 2400MHz


Liên hệ 1900 9006

Dung lượng
4GB
Loại
DDR4
Tốc độ Bus
2400MHz