RAM 8GB Kingmax Bus 2400

RAM 8GB Kingmax Bus 2400

RAM 8GB Kingmax Bus 2400

- Dung lượng: 1 x 8GB
- Thế hệ: DDR4
- Bus: 2400MHz890,000₫

Dung lượng
8GB
Tốc độ Bus
2400Mhz