Phần mềm Win 10 Home 32bit 1pk DSP OEI DVD (KW9-00185)

Phần mềm Win 10 Home 32bit 1pk DSP OEI DVD (KW9-00185)

Cấu hình tối thiểu để cài đặt:

CPU: 1GHz hoặc cao hơn
RAM: 1 GB (32-bit)
Ổ cứng còn trống ít nhất 16 GB
Xử lý đồ họa: Microsoft DirectX 9 trở lên

, Key License

Liên hệ 1900 9006

Liên hệ tư vấn