Phần mềm Office 365 Personal English APAC EM Subscr 1YR Medialess P2 (QQ2-00570)

Phần mềm Office 365 Personal English APAC EM Subscr 1YR Medialess P2 (QQ2-00570)

Yêu cầu hệ thống
- Máy tính và bộ xử lý: Bộ xử lý 1GHz trở lên, x86 hoặc 64 bit với bộ chỉ thị SSE2
- Bộ nhớ: RAM 2GB
- PC: Windows 7 lub nowszy, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012
- Ổ đĩa cứng: 3GB khả dụng
- Màn hình hiển thị: 1280x800
- Đồ họa: gia tốc phần cứng yêu cầu DirectX10
- Hệ điều hành: Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1 , Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows - 10 Server
- Trình duyệt: Internet Explorer 9, 10, 11; Mozilla Firefox 35.x+; Google Chrome 40+; Microsoft Edge
- Phiên bản .NET: Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR

Liên hệ 1900 9006

Liên hệ tư vấn