Phần mềm Microsoft Windows 10 Pro OLP NL Legalization GetGenuine (FQC-09478)

Phần mềm Microsoft Windows 10 Pro OLP NL Legalization GetGenuine (FQC-09478)

  • Số máy cài đặt: 1 máy tính
  • Hạn bản quyền: Là thời gian sử dụng phần cứng máy tính.
  • Hình thức cấp phép: Là dạng cấp phép theo số lượng dành cho các doanh nghiệp mua từ 5 máy tính trở lên.
Liên hệ 1900 9006

Dòng sản phẩmWindows 10
Phiên bảnSNGL OLP Legalization GetGenuine
Số máy cài đặt1 máy tính
Thời hạn bản quyềnLà thời gian sử dụng phần cứng máy tính.
Hình thức cấp phépLà dạng cấp phép theo số lượng dành cho các doanh nghiệp mua từ 5 máy tính trở lên.
Đĩa kèm theoKhông
Mô tả khácCó thể cài đặt lại và kích hoạt nhiều lần trên máy. Không phép chuyển đổi giữa máy tính. Được phép hạ cấp xuống những phiên bản thấp hơn mà Hãng còn hỗ trợ.