Phần mềm Microsoft Office 365 Home English APAC EM Subscr 1YR Medialess P4 (6GQ-00968)

Phần mềm Microsoft Office 365 Home English APAC EM Subscr 1YR Medialess P4 (6GQ-00968)

- Thời hạn 1 năm 
- Số tài khoản: 6 người dùng
- Số thiết bị: 30 thiết bị ( Lưu ý: 5 thiết bị/ 1 người dùng)
- Đóng gói: Key vật lý 
- Nhóm khách hàng: Cá nhân / Doanh nghiệp


Bảo hành: 0 tháng
Liên hệ 1900 9006

Loại phần mềm

Office 365

Tính năng

Phiên bản Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote và nhiều ứng dụng khác được cài đặt đầy đủ

Thời hạn bản quyền

1 năm

Số thiết bị tối đa

Đa nền tảng

Cấu hình đề nghị

Windows/Mac

Số tài khoản sử dụng

5

Nhóm khách hàng

Cá nhân/doanh nghiệp