Phần mềm Kaspersky KSOS 1 Server+5PCs

Phần mềm Kaspersky KSOS 1 Server+5PCs

Phần mềm Kaspersky KSOS 1 Server+5PCs

- Thời hạn 1 năm
- Số thiết bị: 52,800,000₫

Tính năng

- Bảo vệ máy chủ - Quản lý qua web - Bảo mật dữ liệu tài chính - Bảo mật duyệt web & email - Bảo mật tập tin - Ngăn chặn virus mã hóa - Bảo mật duyệt web & email - Bảo mật mật khẩu

Thời hạn bản quyền

1 năm

Số thiết bị tối đa

5

Hỗ trợ hệ điều hành

- Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise - Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise - Microsoft Windows 8 / 8 Pro - Microsoft Windows 7 Home Premium / Professional / Ultimate SP1 hoặc cao hơn - Microsoft Windows Vista® Home Basic / Home Premium / business / enterprise / Ultimate SP1 hoặc cao hơn - Microsoft Windows XP Home / Professional (32 bit) SP3 hoặc cao hơn - Microsoft Windows XP Professional (64 bit) SP2 hoặc cao hơn - Mac OS X 10.7 – 10.10 - Android 2.3 – 5.1