Phần mềm diệt Virus Kaspersky Internet Security 3pc/2năm

Phần mềm diệt Virus Kaspersky Internet Security 3pc/2năm

- Thời hạn 2 năm
- Số thiết bị: 3


850,000₫

Hệ điều hành hỗ trợPC, MAC,
Tính năng chính

- Bảo vệ chống virus

- Bảo vệ dựa trên điện toán đám mây

- Ngăn chặn khai thác lỗ hổng tự động

- Chế độ Ứng dụng tin cậy

- Bảo vệ chống chương trình khóa màn hình

- Công cụ Theo dõi hệ thống

- Cơ sở dữ liệu chống virus tối ưu hóa

- Bảo vệ Internet bảo vệ bạn trước các cuộc tấn công của phần mềm độc hại tinh vi trên mạng