Phần mềm bản quyền/ Kaspersky Internet Security 3 máy tính

Phần mềm bản quyền/ Kaspersky Internet Security 3 máy tính

Phần mềm bản quyền/ Kaspersky Internet Security 3 máy tính

- Thời hạn 1 năm
- Số thiết bị: 3570,000₫

Tính năng

 Bảo vệ chống virus - Bảo vệ dựa trên điện toán đám mây - Ngăn chặn khai thác lỗ hổng tự động - Chế độ Ứng dụng tin cậy - Bảo vệ chống chương trình khóa màn hình - Công cụ Theo dõi hệ thống - Cơ sở dữ liệu chống virus tối ưu hóa - Bảo vệ Internet bảo vệ bạn trước các cuộc tấn công của phần mềm độc hại tinh vi trên mạng

Thời hạn bản quyền

1 năm

Số thiết bị tối đa

3

Hỗ trợ hệ điều hành

Microsoft Internet Explorer 9 hoặc cao hơn - Microsoft .NET Framework 4 hoặc cao hơn - Windows 10 Pro / Enterprise - Windows / 8.1 / 8 / 7 SP1 & Vista SP1 hoặc cao hơn - Windows XP Home / Professional (32-bit) SP3 hoặc cao hơn / Professional (64-bit) SP2 hoặc cao hơn

Cấu hình đề nghị

Bắt buộc thiết bị phải kết nối Internet để kích hoạt bản quyền và update cơ sở dữ liệu