Nguồn máy tính Acbel HK 400+

Nguồn máy tính Acbel HK 400+

Nguồn máy tính Acbel HK 400+

- Công suất: 400W
- Quạt: 1 x 120 mm


Liên hệ 1900 9006

Công suất tối đa: 400W

Số cổng cắm: 1 x 24-pin Main, 1 x 8-pin (4+4) EPS, 1 x FDD (4-pin), 3 x Peripheral (4-pin), 3 x SATA

Quạt làm mát: 1 x 120 mm

Nguồn đầu vào: 220 - 230VAC