Mực in Canon PGI 5Bk

Mực in Canon PGI 5Bk

- Mực dùng cho IP4200, IX4000, IX5000, MX700

695 hình khổ 10x15cm

Liên hệ 1900 9006