Router DrayTek Vigor 2960

Router DrayTek Vigor 2960

Giao tiếp: Kết nối WAN Fail-over. 4 x 1 GB LAN. Chức năng DMZ cứng, cân bằng tải kết nối với 6 Outbound dựa trên policy (subinterface 802.1a), 4 x 1GB LAN, 2 cổng USB

Màu sắc: Đen


7,890,000₫

Giao tiếp
Kết nối WAN Fail-over. 4 x 1 GB LAN. Chức năng DMZ cứng, cân bằng tải kết nối với 6 Outbound dựa trên policy (subinterface 802.1a), 4 x 1GB LAN, 2 cổng USB
Tốc độ
Up-to 400Mbps site-to-site VPN throughput (IPsec)
Lan
4 x 1 GB LAN. Hard DMZ function, Load balancing 6 connection with Outbound policy-based (subinterface 802.1a), 4 x 1GB LAN
Cơ chế bảo mật mạng
Advanced firewall for the network security
Bảo hành
24 tháng