Card mạng Wireless TP-Link Archer TX3000E

Card mạng Wireless TP-Link Archer TX3000E

  • Chipset: Intel Wi-Fi 6 Chipset
  • Tốc độ: 5 GHz 11ax: Lên đến 2402 Mbps (động) 11ac: Lên đến 1733 Mbps (động) 11n: Lên đến 300 Mbps (động) 11a: Lên đến 54 Mbps (động); 2,4 GHz 11ax: Lên đến 574 Mbps (động) 11n : Lên đến 300 Mbps (động) 11g: Lên đến 54 Mbps (động) 11b: Lên đến 11 Mbps (động)
  • Anten: 2x ngoài
Bảo hành: 24 tháng
2,199,000₫

Chipset

Intel Wi-Fi 6 Chipset

Tốc độ

5 GHz 11ax: Lên đến 2402 Mbps (động) 11ac: Lên đến 1733 Mbps (động) 11n: Lên đến 300 Mbps (động) 11a: Lên đến 54 Mbps (động); 2,4 GHz 11ax: Lên đến 574 Mbps (động) 11n : Lên đến 300 Mbps (động) 11g: Lên đến 54 Mbps (động) 11b: Lên đến 11 Mbps (động)

Bảo mật

Hỗ trợ 64/128 bit WEP, WPA / WAP2 / WPA3, WPA-PSK / WPA2-PSK, 802.1x

Hệ điều hành hỗ trợ

Chỉ dành cho Windows 10 (64-bit)

Standard (Chuẩn kết nối)

IEEE 802.11ax / ac / n / a 5 GHz; IEEE 802.11ax / n / g / b 2,4 GHz; Bluetooth 5.0 / 4.2 / 4.0

Kích thước

95,2 x 120,8 x 21,5 mm