Ắc quy Panasonic 12V120Ah

Ắc quy Panasonic 12V120Ah

Ắc quy 12V120Ah được Ecotek Canada xuất khẩu theo ủy quyền chính thức của nhà sản xuất, và được sử dụng cho tấc cả các loại bộ lưu điện đặc biệt là những dòng sản phẩm có nhu cầu lưu diện kéo dài

Liên hệ 1900 9006

  • Kiểu ắc quy: AGM VRLA (kín khí, không cần bảo dưỡng)
  • Dung lượng: 120AH
  • Khối lượng: 34.5 Kg
  • Kích thước: L: 407  W: 173– H: 210 – TH: 236 mm
  • Chuyên dùng cho: UPS, bộ kích điện, thiết bị viễn thông, thiết bị mạng