Danh mục blog

THÔNG BÁO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Thực hiện Chỉ thị 16 trong công tác phòng chống dịch Covid 19
 của Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 09/07/2021

Kính gửi : Quý Đối Tác, Quý Khách Hàng.

   Tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến rất nhanh và nghiêm trọng, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai áp dụng Chỉ thị 16 toàn Thành phố từ 0h ngày 09/07/2021.

   Công ty ROBO trân trọng thông báo đến Quý Đối Tác, Quý Khách Hàng về việc tạm dừng hoạt động theo quy định của Chỉ thị 16 để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid 19 của Thành phố. Mọi hoạt động giao dịch của Chúng tôi buộc dừng tạm hoãn cho đến khi hết lệnh giãn cách của Thành phố.

   Trong thời gian này, rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của Quý Đối Tác, Quý Khách Hàng.

   Trân trọng.  

                                                                                  

                                                                                                      BAN GIÁM ĐỐC

                                                                                                      (Đã ký)

 

                                                                                                      NGUYỄN THỊ THẢO